Hestesport

Hest og helse

Alle har nok hørt at det skal være sunt for barn å vokse opp med et kjæledyr. Man har en venn som alltid er der for deg, og man lærer å ta ansvar for en annen skapning enn seg selv. Det er ingen negative aspekter ved å bruke dyr i hverdagen for barn, unge eller voksne. De gir deg glede, minner for livet, og vilje til å stå på. Å bruke Hest som terapautisk verktøy vil lette jobben for behandler, og gi mange fordeler for den som trenger terapautisk behandling.

Hest og fysisk handikap

Det finnes mange ulike terapautiske områder hesten kan brukes på. Både i psykisk og fysisk helse vil hest og ridning være veldig relevant. De fleste mennesker er positive til dyr, og ved å bruke Hestens stell og velvære som grunnlag for å få personer med psykiske og fysiske handikap til å prestere og yte, vil det fungere som en god pådriver. Da er det ikke lenger bare for seg selv personen må yte, men også for hesten. Personer som har spastiske lammelser, nevrologiske lidelser som polio eller paraplegi, fysiske handikap, og mennesker med giktlidelser, kan få fordeler ved å bruke hest i behandling. I ridning bruker man hestens varme og bevegelser for å igangsette muskler og stimulere nervesignaler hos pasienten. Det har vist seg å gi bedre balanse, forbedring av sanser og bevegelses-motorikk, avspenning av spastiske muskler, bedre postural kontroll, og å styrke kroppens muskler. Og selvfølgelig vil den psykiske helsen bli bedre, siden hesten fører med seg glede på mange områder.

Hest i psykisk sammenheng

1200px-Horse_riding_in_coca_cola_arena_-_melbourne_show_2005Alle typer kjæledyr bringer glede, men en hest krever mer siden det er et stort dyr som krever mye stell og dedikasjon. Mange unge har det vanskelig psykisk i dag, og det starter ofte med dårlig selvtillit og depresjon. Å lære mennesker å omgås hester, både på stell av hest og ridning, vil gi dem selvtillit, og lære selvkontroll og en følelse av mestring. En hest er en god venn som vil lære seg å stole på deg hvis du behandler den riktig. Det vil bety mye for den psykiske helsen å lære personer hengivenhet, ansvar, og samtidig gi dem tro på seg selv. Mye rusproblematikk ville nok vært unngått hvis flere unge mennesker hadde vært introdusert for hest og ridning på et tidlig tidspunkt. Psykisk velvære er viktig tidlig for å unngå psykiske lidelser senere i livet. Norsk Hestesenter har mange aktiviteter som omfatter hester og utdanner ridelærere. Å jobbe som terapaut for mennesker og kombinere hest og ridning vil være veldig givende, og hjelpe mennesker på mange områder.