Hestesport

Hestesport

Hestesport omhandler alle typer idrett hvor hester er involvert. For mange er det nok spill på hest som popper opp først når de tenker på hestesport, men sporten omfavner så mye mer enn det.

På internasjonal basis er det tre former for hestesport som skiller seg ut som de største innenfor individuell idrett; dressur, sprang og feltritt. Alle disse tre sportene involverer ekvipasjer bestående av én rytter og én hest, som konkurrerer mot hverandre. I dressur bedømmer man samspillet mellom hesten og rytteren, og deres evne til å jobbe sammen i et forhåndssatt program med gitte øvelser. Dressurridning krever en stor grad av kommunikasjon mellom hest og rytter, og målet er at det kompliserte programmet skal se så enkelt ut som mulig. Dette gjenspeiler alt arbeidet rytteren legger ned i treningen av hesten på forhånd. Jo bedre ekvipasjen er, jo mindre ser det ut som rytteren gjør på hestens rygg.

Sprangridning innebærer at hest og rytter må komme seg gjennom en forhåndssatt bane med hinder satt i en viss rekkefølge. Vanligvis er det høyden på hindrene som er den største utfordringen, men det finnes også lengdehinder, samt kombinasjoner hvor rytteren er nødt til å planlegge godt for å lose hesten gjennom.Hestesport 1

Feltritt involverer en tredelt konkurranse hvor ekvipasjen må vise styrke både i sprang, dressur og felt. Feltbiten involverer naturlig utseende hindre satt opp i en utendørs løype. Feltdelen av et feltritt er mye lengre enn en vanlig sprangbane, og krever mye mot av både hest og rytter da det finnes en lang rekke ulike og vanskelige hindre. Det er verdt å nevne opphopp og nedhopp fra banker, vannhindre hvor hesten må forsere vann i knedybde og svært smale hindre som må forseres i god fart. En feltrittsekvipasje trenger å inneha helt spesielle kvaliteter for å kunne hevde seg i toppen, ettersom det er en konkurranse med mange deler, og med svært ulike kvaliteter som kreves i hver del.

I tillegg til disse tre grenene finnes det flere andre. Westernridning er også populært, og det finnes flere grener innen denne typen hestesport. Man har også voltige som er en form for turn på hesteryggen, noe som krever mye av både hest og rytter. Kjøring er også en populær form for hestesport, og også her finnes det flere grener.