Hestesport

Rideskoler

I løpet av de siste årene har rideskoler i Bærum og Asker opplevd en økning i etterspørsel for ridetimer. Tidligere har det vært mange rideskoler i disse områdene å velge mellom, men i de siste årene så har antallet rideskoler blitt kraftig redusert på grunn av for lite pågang. Nå, derimot, opplever rideskolene en bra økning igjen, og blant annet hos Dikemark Rideklubb har det vært helt fullt dette siste året. Stall Eide er også en annen stall som for tiden er helt full, og har en følgende venteliste for de mest ivrige.

De voksne tar igjen hesteinteressen

Den største gruppen som viser interesse for disse rideskolene er selvfølgelig barn og ungdom, under 25 år viser en undersøkelse gjort av Akershus fylkeskommune. Men rapporten viser også nå en Økt hesteinteresse hos voksne. I Akershus er det hele 470 personer i alderen 25 år og oppover som har søkt seg tilbake til gamle hesteinteresser. Siri Høe fra Østern Brug Ridesenter forteller at de fleste av disse voksne hesteinteresserte har ofte vært aktive med hester når de har vært yngre, og har fått igjen interessen nå i senere tid og kanskje spesielt når de er ferdig med utdanning og har mer tid i hverdagen. Mange foreldre ønsker også å bruke ridetimene for å gjøre en aktivitet sammen med barna sine.

Mer tid til ridning og hester

Den aldersgruppa som har færrest aktive medlemmer av rideklubben er de som er fra 19 år og til de er ferdige med utdannelsen. Unge voksne idag jobber hardt med studiene samtidig som at de ofte må ha en deltidsjobb ved siden av for å få økonomien til å gå rundt. Dermed går både dag og kveld til studier og ekstravakter på jobb. Kanskje har de også flyttet til et annet sted for å studere, og da er det enda vanskeligere å komme igang og holde det igang. Dermed ender det ofte i at fritidsaktiviteter som ridning må bli nedprioritert i hverdagen. Nå ser rideskolene at de tidligere hesteinteresserte kommer tilbake til rideskolene etter fullførte studier.